Vrijwilligerspremie

Vrijwilligerspremie

Het uitvoeren van vrijwilligerswerk draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en draagt bij aan onze samenleving. Daarbij is het vaak een eerste stap naar werk en financiële zelfstandigheid. Dit is een huidig re-integratie instrument voor langdurig bijstandsgerechtigden. Bedrijven en organisaties kunnen belastingvrij een vrijwilligerspremie geven aan hun vrijwilligers van maximaal € 1.800 per jaar.

Veel vrijwilligersorganisaties verstrekken geen of alleen een lage vergoeding. Toch is het mogelijk om als bedrijf belastingvrij een vrijwilligerspremie te geven aan hun vrijwilligers. Als dit het geval is, kunnen gemeenten een vrijwilligerspremie geven. De maximale premie van € 2.100,- (bedrag per 1-1-24, bedrag verandert jaarlijks) kan één keer per jaar worden toegekend aan inwoners die langer dan een jaar een bijstandsuitkering hebben. En niet in staat zijn te werken. Ook moeten zij een minimaal aantal uur vrijwilligerswerk doen.