Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Als je 50 jaar of ouder bent op de eerste dag van je werkloosheid heb je misschien recht op een IOAW-uitkering. Je moet dan wel de volledige WW-procedure doorlopen hebben en geboren zijn voor 1 januari 1965. Ben je op de eerste dag van werkloosheid 60 jaar of ouder? Dan kun je bij het UWV aanspraak maken op IOW.

Wat is de hoogte van de IOAW?

Een IOAW-uitkering vult het totale inkomen van jou en je eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het sociaal minimum én jouw situatie. Je vermogen (huis, spaargeld, auto e.d.) heeft geen invloed op de hoogte van deze uitkering. Of je alleen of samen met iemand in een huis woont is wel van invloed op je uitkering.

Hoe vraag ik de uitkering aan?

Zaffier bepaalt of je een IOAW-uitkering krijgt door te kijken naar:

  • je inkomsten uit arbeid of uit een eerder salaris (bijvoorbeeld een WW-uitkering)
  • de inkomsten van je partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen)

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Lees over de rechten en plichten van een IOAW-uitkering.

Meer weten?

Wil je meer weten over de IOAW? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.