Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee bestuurders vanuit elk college (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Dijk en Waard). Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota, begroting en jaarrekening van Zaffier vast. Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur tot besluitvorming van het uitvoeringsbeleid van Zaffier: de Participatiewet, schuldhulpverlening, uitvoering minimabeleid en inburgering. Zij stellen het beleid vast en toetsen het op uitvoerbaarheid. Zaffier voert een eigen interne bedrijfsvoering. De directeur is hier verantwoordelijk voor. Onder toeziend oog van het Dagelijks Bestuur.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar en vinden plaats op:

  • 12-01-2023 
  • 16-03-2023
  • 13-04-2023
  • 06-07-2023
  • 21-09-2023
  • 07-12-2023

Agenda volgende vergadering

Agenda: Algemeen bestuur
Dag: Donderdag 12 januari 2023
Tijd: 10.00 – 10.30 uur
Plaats: Microsoft Teams

Uitgenodigd:

Alkmaar: Jakob Wedemeijer (vz.), Robert ter Beek/Nicole Mulder
Dijk en Waard: Gerard Rep, Fred Ruiten Bergen: Marco Wiesehahn-Vrijman, Ernst Briët
Uitgeest: Rene Oud, Judie Kloosterman
Heiloo: Antoine Tromp, Ronald Vennik
Castricum: Falgun Binnendijk, Roel Beems

Afgemeld: Falgun Binnendijk

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. In- en uitgaande stukken geen

5. Verslag en actielijst – ter vaststelling

6. Inhoudelijke stukken - ter besluitvorming

7. Benoeming 

  • Verkiezing lid Dagelijks Bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting