Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit twee bestuurders vanuit elk college (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Dijk en Waard). Het AB stelt de kadernota, begroting en jaarrekening van Zaffier vast. Het AB mandateert het Dagelijks Bestuur (DB) tot besluitvorming van het uitvoeringsbeleid van Zaffier: de Participatiewet, schuldhulpverlening, uitvoering minimabeleid en inburgering. Zij stellen het beleid vast en toetsen het op uitvoerbaarheid. Zaffier voert een eigen interne bedrijfsvoering. De directeur is hier verantwoordelijk voor. Onder toeziend oog van het DB.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar en vinden plaats op:

  • 15 februari

  • 11 april

  • 23 mei

  • 11 juli

  • 26 september

  • 28 november

  • 12 december

Wil je vergaderstukken inzien? Mail dan naar: secretariaat@zaffier.nl.