Privacyverklaring werving en selectie

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij werving en selectie.

Zaffier is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Voor de werving stellen wij vacatures op waar u op kunt reageren. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?              
Om onze vacatures zo goed mogelijk te kunnen invullen, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van potentiële medewerkers en stagiaires van Zaffier.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken sollicitant. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, contactgegevens en beeldopnames (foto).

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • E-mail
  • Foto
  • Gegevens die door de sollicitant worden opgegeven

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Beoordelen of sollicitant geschikt is voor de functie;
  • Terugkoppeling wat de uitkomst van de sollicitatie is.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft een gerechtvaardigd belang als werkgever om nieuwe werknemers aan te nemen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van toestemming, wanneer de sollicitant ons toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens langer te bewaren, mocht er een andere vacature ontstaan.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe verwerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure in het kader van onze samenwerking (dit staat vermeld in de vacature tekst). Als de persoonsgegevens openbaar zijn, kunnen we deze ook via social media verzamelen. Mocht dit gebeuren, dan zullen wij u hierover vooraf informeren.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de werving en selectie is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Zaffier bewaart sollicitaties vier weken. We kunnen u vragen of wij de sollicitatie langer mogen bewaren. Hiervoor vragen we uw toestemming. Nadat u toestemming heeft gegeven bewaren wij de gegevens één jaar. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekking.