Onafhankelijk vertrouwens­persoon

Als een medewerker ongewenst gedrag om wat voor reden dan ook, niet bij de leidinggevende wil of kan aankaarten, dan kan hij/zij zich tot Suzanne Hiemstra wenden. Zij is het aanspreekpunt waar iedereen terecht kan om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Suzanne heeft als extern vertrouwenspersoon geen binding met Zaffier waardoor zij zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid kan bieden.