Clientenraad Zaffier

De cliëntenraad praat namens alle cliënten (klanten) van Zaffier met het bestuur van Zaffier. De cliëntenraad geeft advies. Dit advies geeft de raad als het bestuur erom vraagt. Maar ook zonder dat de bestuurders hierom vragen (ongevraagd advies). De cliëntenraad is een onafhankelijke raad.

De cliëntenraad heeft zeven benoemde leden en drie leden vanuit maatschappelijke organisaties. Deze drie maatschappelijke organisaties zijn: Brijder Verslavingszorg, Leger des Heils en MEE & de Wering. De zeven benoemde leden verschillen in achtergrond, maar zij zijn allemaal betrokken als het gaat om het goed functioneren van Zaffier én zij voelen een binding met de cliënt. Bij sommige leden komt dit door werkervaring, maar soms ook door eigen ervaring als klant.

Contact

Wil je de cliëntenraad een bericht sturen? Ga dan naar het contactformulier en kies als onderwerp 'cliëntenraad'. De cliëntenraad ontvangt dan jouw mailbericht.

Uitgebrachte adviezen cliëntenraad

Hieronder vind je een overzicht van de uitgebrachten adviezen van de cliëntenraad.

14-04-2022

Advies: Advies Beleidsregels Nieuwe Wet Inburgering
Aan: Bestuur Halte Werk

15-11-2021

Advies: Aanvullend advies raadsvoorstel Beleidskader Minimabeleid gemeente Alkmaar, betreft aanpassing uitstroompremie  H2 punt 7
Aan: Bestuur Halte Werk

22-10-2021

Advies: Advies raadsvoorstel Beleidskader Naleving Participatiewet gemeente Alkmaar
Aan: Bestuur Halte Werk

15-09-2021

Advies: Advies concept minimabeleidskader Alkmaar
Aan: Bestuur Halte Werk

13-09-2021

Advies: Ongevraagde adviezen betreft beëindiging uitkeringen
Aan: Bestuur Halte Werk

19-08-2021

Advies: Advies concept-eindrapport Bouwen aan SORA
Aan: Bestuur Halte Werk

15-03-2021

Advies: Advies verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Aan: Bestuur Halte Werk

02-02-2021

Advies: Mening cliëntenraad over memo BT herziening beleidsregels Bbz 2004
Aan: Bestuur Halte Werk

14-10-2020

Advies: Advies over Notities Leidende uitgangspunten veranderopgave Wet Inburgering
Aan: Bestuur Halte Werk

28-09-2020

Advies: Advies over definitief uitvoeringsplan doorontwikkeling Jongerenpunt
Aan: Bestuur Halte Werk

02-09-2020

Advies: Advies nadere en beleidsregels Participatiewet
Aan: Bestuur Halte Werk

23-04-2020

Advies: Advies over bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage kinderopvang
Aan: Bestuur Halte Werk

17-12-2019

Advies: Advies over Beleidsregels bestuurlijke boete
Aan: Bestuur Halte Werk

2-2-2018

Advies: Reactie op onderzoeksvoorstel naar de vorming van een Participatiebedrijf voor de HAL-gemeenten
Aan: Bestuur Halte werk

31-1-2018

Advies: Aanpassen Halte Werk webpagina Klacht, idee of suggestie
Aan: Directie Halte Werk

2-11-2017

Advies: Beleidskader Schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard
Aan: College van B&W van Heerhugowaard

25-10-2017

Advies: Kadernotie Schuldhulpverlening gemeente Langedijk
Aan: College van B&W van Langedijk

25-10-2017

Van: Cliënt Adviesraden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en de Cliëntenraad Halte Werk
Advies: Openen fysiek loket Halte Werk in Heerhugowaard en Langedijk
Aan: Bestuur Halte Werk, College van Langedijk en College van Heerhugowaard

20-06-2017

Advies: Concept folder Bijzondere Bijstand
Aan: Directie Halte Werk

15-05-2017

Advies: Verordening Individuele Inkomenstoeslag en wijziging beleidsregels 
(alleen nog recht op Inkomenstoeslag bij zelfstandige woonruimte)
Aan: College van B&W Heerhugowaard

11-04-2017

Advies: Transformatienotitie Sociaal Domein Langedijk
Aan: College van B&W Langedijk

10-04-2017

Advies: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerhugowaard
Aan: College van B&W van Heerhugowaard

17-03-2017

Advies: Verordening en beleidsregels
Aan: Bestuur Halte Werk

29-01-2017

Advies: Deelname regeling uitstroom wanbetalers uit de bronheffing
Aan: Bestuur Halte Werk

29-01-2017

Advies: Beleidsstukken voortvloeiende uit beleidskader minimabeleid
Aan: College van B&W Alkmaar

22-11-2016

Advies: Beleid uitstroom uit bestuursrechtelijk premieregime
Aan: Bestuur Halte Werk

11-10-2016

Advies: Minimabeleid Heerhugowaard en Langedijk
Aan: College Heerhugowaard en Langedijk

4-10-2016

Advies: Communicatieplan minimabeleid
Aan: College Alkmaar

6-09-2016

Advies: Beleidsregels 'Commerciële huur' en 'Commerciële huurprijs
Aan: Bestuur Halte Werk

16-02-2016

Advies: Nieuw minimabeleid gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Aan: Colleges van B&W Heerhugowaard en Langedijk

4-02-2016

Advies: Nieuw minimabeleid gemeente Alkmaar
Aan: College van B&W Alkmaar

26-01-2016

Advies: Beleidsregels Wet Taaleis
Aan: Bestuur Halte Werk


12-01-2016

Advies: Vangnetregeling Langedijk 2015
Aan: Bestuur Halte Werk


20-10-2015

Advies: Afschaffing Langedijkerpas
Aan: College van B&W gemeente Langedijk

16-9-2015

Advies: Armoedemonitor 2015
Aan: Colleges gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Resultaat: Reactie bestuur Halte Werk 13-11-2015

15-9-2015

Advies: Voorlichting Bijzondere Bijstand
Aan: Bestuur Halte Werk
Resultaat: Reactie bestuur Halte Werk 13-11-2015

15-9-2015

Advies: Jaarverslag Bezwaar en Beroep 2014
Aan: College B&W Alkmaar
Resultaat: Uitgenodigd door ambtenaren voor overleg 10-11-2015

9-6-2015

Advies: Niet-toepassen kostendelersnorm bij draagkrachtberekening bijzondere bijstand
Aan: Colleges Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk

9-6-2015

Advies: Handhavingsbeleidskader Participatiewet 2015–2018
Aan: Colleges Heerhugowaard en Langedijk