Cliëntenadviesraad van Zaffier gestart

Op dinsdag 31 oktober 2023 is de cliëntenadviesraad van Zaffier officieel van start gegaan. Met gebak en bloemen werd de vergadering feestelijk geopend. Wethouder en voorzitter van het dagelijks bestuur van Zaffier Robert te Beest en de directeur van Zaffier Jacco Mokveld, maakten tijdens de vergadering kennis met de leden. De cliëntenadviesraad is voor Zaffier een van de manieren om te horen en te begrijpen wat er speelt op het gebied van participatie.

Wat doet de raad?
De cliëntenadviesraad bestaat uit personen en organisaties die ervaring hebben met de uitvoering van de Participatiewet. De cliëntenadviesraad geeft advies aan het bestuur van Zaffier. Dat doet zij gevraagd en ongevraagd bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen die gaan over de dienstverlening van Zaffier. De raad spreekt namens de inwoners die ondersteuning van Zaffier nodig hebben. De raad heeft een geheimhoudingsplicht en spreekt niet over personen, maar in het algemeen belang. Ze is onafhankelijk. En dat zorgt ervoor dat de raad de belangen van klanten goed kan beschermen. Ook houdt de raad maatschappelijke en politieke ontwikkelingen scherp in de gaten.

Op de website van Zaffier stellen de leden van de cliëntenadviesraad zich voor. Kijk op www.zaffier.nl/clientenadviesraad