Vakantie

Wat je moet weten over vakantie en je uitkering

Als je een uitkering van Zaffier ontvangt kan je op vakantie zonder dat de uitkering daardoor stopt. Wél moet je de vakantie vier weken van tevoren aanvragen bij ons.

Wij kijken of de vakantie de kans op het vinden van een baan voor je kleiner maakt. Je moet namelijk beschikbaar zijn voor werk of een re-integratietraject.

Vakantie in Nederland

Er is geen wettelijk maximale vakantieduur voor een vakantie in Nederland, maar een langdurig verblijf buiten de eigen gemeente kan als gevolg hebben dat je niet (genoeg) aan de arbeidsverplichting voldoet. Ook kan Zaffier daardoor vermoeden dat je eigenlijk niet in een van onze gemeenten woont en dus ergens anders een uitkering moet aanvragen. In beide gevallen kan de uitkering dan worden verlaagd of stopgezet.

Verblijf in het buitenland

In het buitenland zijn, voor vakantie of een andere reden, mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar. De indeling van de dagen is vrij. Twee keer twee weken opnemen is bijvoorbeeld mogelijk. De dag van vertrek telt niet mee, de dag van terugkomst wel. Je mag de (vakantie)weken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen.

Ben je langer dan 28 dagen in het buitenland? Dan heb je na deze 28 dagen geen recht op een uitkering tijdens je verdere verblijf in het buitenland. Het maakt niet uit of je daar een reden voor hebt, bijvoorbeeld pech tijdens de terugreis.

Na de vakantie

Het kan zijn dat we aan je vragen om de eerste werkdag na je vakantie bij ons langs te komen. Als je dit moet doen dan staat dat in ons 'besluit' aan je. Dat is de brief die je ontvangt als antwoord op je vakantie-aanvraag. Niet vergeten, want elke dag die je later komt telt mee als vakantiedag! Je neemt bij je bezoek mee:

  • je paspoort;
  • de tickets/vouchers of betalingsbewijs van de reis.

Hoe geef ik mijn vakantieplannen door?

Je geeft dit snel en makkelijk door via MijnZaffier.
Of vul het wijzigingsformulier (pdf, 408 KB) in en stuur het ons ondertekend op.