Vakantie of verblijf in het buitenland

Wat je moet weten over vakantie, verblijven in het buitenland en je uitkering

Als je een uitkering van Zaffier ontvangt kan je op vakantie of verblijven in het buitenland zonder dat de uitkering daardoor stopt. Wél moet je dit vier weken van tevoren aanvragen bij ons.

Wij kijken of de vakantie of het verblijf in het buitenland de kans op het vinden van een baan voor je kleiner maakt. Je moet namelijk beschikbaar zijn voor werk of een re-integratietraject.

Vakantie in Nederland

Er is geen wettelijk maximale vakantieduur voor een vakantie in Nederland, maar een langdurig verblijf buiten de eigen gemeente kan als gevolg hebben dat je niet (genoeg) aan de arbeidsverplichting voldoet. Ook kan Zaffier daardoor vermoeden dat je eigenlijk niet in een van onze gemeenten woont en dus ergens anders een uitkering moet aanvragen. In beide gevallen kan de uitkering dan worden verlaagd of stopgezet.

Verblijf in het buitenland

In het buitenland zijn, voor vakantie of een andere reden, mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar. De indeling van de dagen is vrij. Twee keer twee weken opnemen is bijvoorbeeld mogelijk. De dag van vertrek telt niet mee, de dag van terugkomst wel. Je mag de (vakantie)weken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen.

Ben je langer dan 28 dagen in het buitenland? Dan heb je na deze 28 dagen geen recht op een uitkering tijdens je verdere verblijf in het buitenland. Het maakt niet uit of je daar een reden voor hebt, bijvoorbeeld pech tijdens de terugreis.

Inburgeringstraject en vakantie of verblijf in het buitenland

Volg je een inburgeringstraject? Dan moet je voor jouw vakantie of je reis naar het buitenland gebruikmaken van de schoolvakanties. Op deze manier mis je niets op school. Ook weet je dan zeker dat je jouw plek houdt in de taalklas.

Is het echt nodig dat je naar het buitenland moet, bespreek dit dan met jouw consulent. Hij of zij kijkt of je dan toch toestemming kan krijgen om naar het buitenland te gaan.

Na de vakantie of het verblijf in het buitenland

Het kan zijn dat we aan je vragen om de eerste werkdag na je vakantie of verblijf in het buitenland bij ons langs te komen. Als je dit moet doen dan staat dat in ons 'besluit' aan je. Dat is de brief die je ontvangt als antwoord op je aanvraag voor vakantie of verblijf in het buitenland. Niet vergeten, want elke dag die je later komt telt mee als extra dag! Je neemt bij je bezoek mee:

  • je paspoort;
  • de tickets/vouchers of betalingsbewijs van de reis.

Hoe geef ik mijn plannen voor een vakantie of verblijf in het buitenland door?

Je geeft dit snel en makkelijk door via MijnZaffier.
Of vul het wijzigingsformulier (pdf, 408 KB) in en stuur het ons ondertekend op.