Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dit zijn bijzondere kosten die je moet maken en die je niet van je uitkering of loon kunt betalen. Deze kosten maak je in speciale gevallen en je krijgt deze kosten nergens anders (helemaal) vergoed.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten:

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg en ziekenvervoer. Een eigen bijdrage betekent dat je in sommige gevallen een deel van de kosten zelf moet betalen;
  • Eigen bijdrage voor rechtsbijstand;
  • Kosten van bewindvoering, curator- en mentorschap;
  • Reiskosten (buiten de gemeente) voor bezoek aan partner/kinderen in gevangenschap of ziekenhuis/verpleging/school;
  • Extra kosten door een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra kosten voor verwarming, dieet, maaltijd, slijtage en bewassing;
  • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) of Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
  • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang overig (o.a. bij werk, inburgering, studie);
  • Alarmeringskosten. Dit zijn kosten voor een personenalarm;
  • Een computer voor je kind op het voortgezet onderwijs (hiervoor gelden extra voorwaarden).

Maatwerkvoorziening

Via de bijzondere bijstand ontvang je mogelijk een bijdrage (vergoeding) aan de kosten van je zorgpremie. Bijvoorbeeld als een andere zorgverzekering beter aansluit bij de zorg die je nodig hebt dan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Dit heet de ‘Maatwerkvoorziening’.  

Kom ik in aanmerking voor Bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen vermogen bezitten. Het is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond bijstandsniveau, voor mensen met een laag salaris, een WAO-uitkering of een AOW-uitkering.

Moment van aanvragen

Een aanvraag voor bijzondere bijstand, moet worden ingeleverd binnen 6 maanden nadat je de kosten hebt gemaakt.
Er zijn ook kosten welke je vooraf aan moet vragen, namelijk:  
-    Duurzame gebruiksgoederen (voorbeelden: wasmachine, bed, kookplaat of koelkast).
-    Verhuis- en/of inrichtingskosten.
-    Babyuitzet.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Je kan de aanvraag online doen met je persoonlijke DigiD.

Inloggen met DigiD Login op je DigiD

Of vul het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Zaffier (pdf, 165 KB) in.
Ontvang je geen bijstandsuitkering? Dan heeft Zaffier in sommige gevallen meer gegevens nodig over je inkomen en vermogen:

Vraag je een tegemoetkoming (vergoeding) aan in de kosten van je zorgpremie, omdat een andere zorgverzekering beter aansluit bij de zorg die je nodig hebt? Vul dan het aanvraagformulier Maatwerkvoorziening (pdf, 122 KB)  in.

Heb je problemen met het invullen van het formulier? Het Formulierenpunt helpt je graag verder.