Bijstandsnormen

Voor alle regelingen geldt dat je inkomen laag moet zijn en je vermogen beperkt.

Als inkomen telt mee:

 • Je netto-inkomen per maand (zie inkomensspecificatie van je werkgever, Zaffier of andere uitkeringsinstantie);
 • Overige inkomsten (waaronder alimentatie en pensioen uit het buitenland).

Als vermogen telt mee:

 • Contant geld;
 • Spaargeld van jou en je inwonende kinderen onder de 18 jaar;
 • Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto);
 • Een erfenis of geldprijs;
 • Een 'en/of-rekening' met bijvoorbeeld één van je ouders of kinderen.

Er geldt een inkomensgrens. Dit betekent dat je inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel lees je per regeling welke norm voor jou geldt.

Als vermogen telt niet mee:

(volgens art. 34, 2e en 3e lid)

 • In de woning gebonden vermogen, zolang dit minder is dan € 63.900.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag)
Mijn situatie Inkomensgrens 100% Inkomensgrens 120% Inkomensgrens 150%
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 20 jaar € 301,09 € 361,31 € 451,64
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.219,64 € 1.463,57 € 1.829,46
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.742,34 € 2.090,81 € 2.613,51
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.354,47 € 1.625,37 € 2.031,71
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd € 1.835,70 € 2.202,84 € 2.753,56
alleenstaande, verblijvend in een inrichting € 428,18 € 505,42 € 621,27
gehuwden, verblijvend in een inrichting € 695,69 € 815,83 € 996,04

* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Dan moet je bij de berekening van de hoogte van je inkomen met een aantal zaken rekening houden.

 • Heb je een particulier pensioen? Dan mag je een bedrag in mindering brengen.
  Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is dit bedrag € 50,10*
 • Ben je alleenstaand? Dan is dit bedrag € 25,05*
 • Pensioenen die maandelijks inclusief vakantiegeld verstrekt worden dienen met 8/108 verminderd te worden.

* Bedragen per 1 januari 2024.

Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende regelingen?

Regeling voor inwoners van de gemeente Alkmaar percentage
Bijzondere bijstand: algemeen 120%
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor-/curatorkosten 100%
Bijzondere bijstand: woonkosten duurzame gebruiksgoederen, overige inrichtings-, stofferings- en verhuiskosten en compensatie alleenstaande ouderkop 100%
Individuele inkomenstoeslag 120%
Kortingspas (AlkmaarPas) 120%
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) 120%

Regeling voor inwoners van de gemeente Dijk en Waard percentage
Bijzondere bijstand: algemeen 120%
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor-/curatorkosten en woonkosten en compensatie alleenstaande ouderkop 100%
Bijzondere bijstand: duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtings-, stofferings- en verhuiskosten 150%
Eigen bijdrage kinderopvang, reiskosten (bij uitstroom naar werk), uitvaartkosten en computerregeling voor kinderen 150%
Individuele inkomenstoeslag 120%
Kortingspas (DijkenwaardPas) 120%
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) 120%

Vraag je een regeling bij de gemeente aan, dan mogen je inkomen, spaargeld en bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Bij veel regelingen mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van uw bijstandsnorm.

Heb je meer inkomen of vermogen? Dan kun je misschien niet van de regelingen gebruik maken. Neem contact op met het Sociaal Team om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

De bedragen wijzigen jaarlijks per 1 januari en 1 juli.

Normbedragen inkomen (1 januari 2024)

 • Voor jongeren (tot 21 jaar) alleenstaand of verblijvend in een inrichting gelden lagere bedragen.
 • De samenstelling van je huishouden bepaalt het normbedrag.
 • Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm. 

Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?

Mijn situatie Maximaal vermogen
alleenstaand € 7.575,-
alleenstaande ouder met kinderen* € 15.150,-
gehuwd of samenwonend € 15.150,-
gehuwd of samenwonend met kinderen* € 15.150,-

* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2024.