Werken met een arbeidsbeperking

Heb je een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en kan je daardoor niet bij een gewone werkgever aan de slag? Heb je veel begeleiding nodig tijdens het werk of heeft de werkplek veel aanpassingen nodig om te kunnen werken? Dan kan er voor jou een indicatie beschut werken worden aangevraagd bij het UWV.

Of je in aanmerking komt voor een indicatie hangt af van je persoonlijke situatie. De aanvraag bij het UWV gaat via je consulent. Maar het is ook mogelijk om zelf een indicatie voor beschut werken aan te vragen bij het UWV.

Beschutte werkplek

Een beschutte werkplek kan soms door Zaffier bij een werkgever worden georganiseerd. Een reguliere werkgever heeft de voorkeur. Zaffier biedt extra begeleiding of zorgt voor aanpassingen aan de werkplek die nodig zijn om te kunnen werken.

Salaris

Als je op een beschutte werkplek gaat werken krijg je altijd eerst een tijdelijk dienstverband op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling van Zaffier of de CAO van de werkgever waar je de werkzaamheden gaat verrichten. Het salaris is minimaal het wettelijk minimumloon. En hangt af van het aantal uren van je contract.