Zaffier kort bijstandsgezinnen niet meer bij thuiswonende jongeren

De gedachte is dat mensen die samen in een huis wonen hun kosten, zoals energiekosten en huur, vaak delen. Hierdoor zijn de kosten van levensonderhoud lager. In de Participatiewet geldt hiervoor de kostendelersnorm. Deze houdt rekening met de voordelen van het delen van kosten. Per 1 januari gaat deze norm op de schop. De nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie Zaffier wil niet op de wetswijziging wachten, want de huidige kostendelersnorm leidt in de praktijk te vaak tot schrijnende situaties.

“Gezinnen in de bijstand hebben het financieel erg moeilijk met alle kosten die zijn gestegen en nog verder stijgen. Een kostendelersnorm leidde al tot sociale spanningen in gezinnen, maar nu nog meer. Thuiswonende jongeren worden noodgedwongen uit huis gezet, omdat ze worden gekort op hun uitkering. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen in Nederland en komen deze jongeren dan op straat terecht”, aldus Jakob Wedemeijer, wethouder Alkmaar en bestuurder van Zaffier.

Wetswijziging

“Het is erg mooi dat de norm per 1 januari verandert, maar ik had het graag eerder gezien. Gelukkig doen we dat in Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest per 1 oktober. In de regio Alkmaar gaat het om 580 huishoudens waarvan de ouder niet meer gekort gaat worden op het bijstandsinkomen. Juist in deze tijden van inflatie kan het voor deze gezinnen net wat meer ademruimte geven”, geeft Wedemeijer aan.

Leeftijdsgrens

Bij het ingaan van de wijziging tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander. Dit was voorheen 21 jaar. Door de wijziging worden ouders niet meer gekort op hun algemene bijstand als hun kind (jonger dan 27 jaar) bij hen woont. Voor inwoners ouder dan 27 jaar wordt er naar de situatie van de inwoner gekeken of er geen schrijnende situaties ontstaan als de kostendelersnorm wordt toegepast. Wel blijft de norm voor het kind zelf, ouder dan 21 jaar, gelden. Dit betekent dat zij voor 43,33% gekort worden op hun algemene bijstand.