Tour de Zaffier: Wethouder Antoine Tromp draait mee met het werkbedrijf

Sinds 1 januari is Zaffier de uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk, geldzaken en inburgering voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Om iedereen goed te ondersteunen, is samenwerking nodig. We kunnen zo beter omgaan met veranderingen en leren van elkaars kennis en ervaring. Maar hoe gaat het in de praktijk? De sociaal domein wethouders van de gemeenten gaan voor je op onderzoek uit. In Tour de Zaffier gaan zij elk bij een specifiek onderdeel meelopen. Wethouder Antoine Tromp van gemeente Heiloo gaat deze week op pad met de collega’s detachering van het werkbedrijf.

Er zijn mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Ze willen wel, maar kunnen niet altijd. Ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Zaffier helpt deze mensen in hun ontwikkeling en met het vinden van een passende werkplek. Bij het werkbedrijf doen we dat op verschillende manieren. Dat kan een werkplek zijn bij Zaffier zelf, of bij één van de bedrijven met wie we in de regio samenwerken.

Afstand tot de arbeidsmarkt
Wanneer een werkgever mensen in dienst neemt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, heeft dit een positieve invloed op de zelfwaardering, de gezondheid en het financieel welzijn van de medewerkers. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel werkgevers mensen met een arbeidshandicap aan willen nemen, maar het lastig vinden om dit in de praktijk te brengen. Dat het in de praktijk eigenlijk makkelijk is, weet partner van Zaffier: Regio Groen als geen ander. Zij hebben gedetacheerd personeel van Zaffier aan het werk. Bij de groenvoorzieningen zijn verschillende vormen van werk en re-integratie. Van jong tot oud voor mensen met veel en weinig kennis over het groen. Je kunt er door een mooie samenwerking met het onderwijs een MBO-diploma halen. Hoogtijd dus dat wethouder Antoine Tromp een kijkje komt nemen.

Passie voor groen
“Ik vind het extra waardevol om mee te lopen met de collega’s in de groenvoorziening. Bij de gemeente Heiloo zijn we namelijk bezig met een nieuw groenbeleid. Nu kan ik meteen polsen hoe het werk voor ze is en waar ze tegen aanlopen. De medewerkers hebben merkbaar veel passie voor hun vak én ze zijn heel trots op het werk wat ze doen”, geeft Antoine aan. Ook merkt hij dat de interactie met inwoners af en toe een uitdaging is.

Voor elke organisatie interessant
“Je ziet aan de medewerkers dat het heel belangrijk is dat ze meedoen in de arbeidsmarkt. Het is heel normaal om binnen een organisatie ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Zaffier maakt dit nog makkelijker en beter mogelijk. Dit doen zij door de samenwerking op te zoeken met partners, zoals het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) en het RPAnhn. Dat het werkt, zie je nu bij Regio Groen. Zaffier zorgt voor persoonlijke en administratieve begeleiding en neemt financieel een en ander voor rekening. Zo wordt het voor elke organisatie makkelijk”, benadrukt Antoine.