Tour de Zaffier Macro Wiesehahn: “Willen en kunnen zijn verschillende dingen”

Sinds 1 januari is Zaffier de uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk, geldzaken en inburgering voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Om iedereen goed te ondersteunen, is samenwerking nodig. We kunnen zo beter omgaan met veranderingen en leren van elkaars kennis en ervaring. Maar hoe gaat het in de praktijk? De sociaal domein wethouders van de gemeenten gaan voor je op onderzoek uit. In Tour de Zaffier lopen zij elk mee met een specifiek onderdeel. Wethouder Marco Wiesehahn van gemeente Bergen ging deze week op pad met de consulenten Participatie.

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De consulenten participatie ondersteunen de inwoners hierbij. Ze begeleiden werkzoekenden naar werk. En als ze nog niet klaar zijn voor werk? Dan kijkt de consulent samen met de inwoner naar een passende oplossing. Dit kan een leer-werktraject zijn, studie of vrijwilligerswerk. Samen maken zij een plan van aanpak, zodat de inwoner – zij het met wat ondersteuning – zelf weer verder kan.

“De verhalen van mensen is waar het om gaat”
Marco ging vandaag in gesprek met de consulenten participatie en sloot aan bij een gesprek met een hulpzoekende Bergenaar. “Ik ken de processen en procedures en analyses. Maar om het verhaal van mensen die hulp bij Zaffier zoeken van henzelf te horen, laat altijd beter voelen wat maakt dat mensen überhaupt hulp zoeken. Het blijft enorm waardevol die verhalen met regelmaat te horen. Het houdt je als bestuurder scherp waar het echt om gaat, namelijk het welzijn van individuele inwoners. Statistieken en modellen geven een grof beeld, maar hier zie je de realiteit”, aldus Marco.

Willen en kunnen
“Dat ondanks het hoge aanbod vacatures in de markt veel mensen toch nog afhankelijk zijn van een uitkering hangt nauw samen met vaak complexere persoonlijke problemen. Aan de wil om te werken ligt het meestal niet, maar wel aan wat mensen nog kunnen. Samen met Zaffier gaan we daarom inwoners met een hulpvraag proberen completer te helpen. Naast inkomensondersteuning kijken we steeds vaker ook naar fysieke- en sociaal psychologische gezondheidsproblemen. Want ook daar is veel professionele steun voorhanden om mensen zich sneller beter te laten voelen en weer in staat raken mee te doen”, aldus Marco.    

Samen mensen mee laten doen
Marco: “De consulenten die ik vandaag heb gesproken hebben geduld en een groot netwerk. Ik vind het ook echt fijn om te zien dat ze de samenwerking met onze mensen bij de sociale teams in de gemeente Bergen opzoeken. We moeten als overheden, professionele zorginstellingen én inwoners samenwerken om mensen die het lastig hebben stapje voor stapje weer zelfstandig mee te laten doen. Want met een goed gevoel van eigenwaarde meedoen is voor ieder mens gewoon zo belangrijk. En dat lukt ons steeds beter.” Teammanager activering en werk bij Zaffier Nancy Spaans sluit af: “Daarom komen we ook naar de inwoners toe. Spreken af waar zij willen, of dit nou een gemeentehuis is of in het bos.”