Samenwerking tussen Zaffier en Pangea een succes!

Vorig jaar sloot Zaffier een contract met Pangea Coöperaties. Met als doel een groep enthousiaste vluchtelingen te helpen met een eigen bedrijf. Getalenteerde nieuwkomers leidden in hun thuisland soms hele fabrieken en beschikken over indrukwekkende competenties en ervaring. Zij hebben alleen wel hulp nodig bij het starten van een bedrijf in Nederland. Bijvoorbeeld met de regels, vergunningen en vooral: hoe je hier een goed netwerk opbouwt.

Pangea is een sociale coöperatie gericht op nieuwkomers ondernemers. Ambitieuze vluchtelingen worden door Zaffier bij Pangea aangemeld voor het traject, met de daarbij behorende vergoeding. Door samenwerking met Zaffier en financieel support van het Oranje Fonds, kon Pangea in oktober 2021 aan de slag met 9 kandidaten. 

In de coöperatie wordt begeleiding, kennisoverdracht, financiering en een netwerk geboden aan de deelnemers, met als doel het ontwikkelen van ieders bedrijfsidee. Met behulp van deze begeleiding op maat, kunnen zij zich binnen de coöperatie vestigen als nieuwe ondernemers.

Betrokkenheid deelnemers is groot

De resultaten van dit nieuwe concept zijn erg goed. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij binnen 2 jaar volledig zelfstandig zijn. En daar zijn we trots op! Door de intensieve begeleiding in de sociale coöperatie Pangea, kunnen deze nieuwkomers volledig meedoen in onze maatschappij. Dat is ook het doel van de nieuwe Wet inburgering.

Deelnemers zeggen over hun deelname:
"Mijn kinderen zijn trots op mijn ondernemerschap", aldus Taghried van Nisaba Sportschietclub. "Wij zijn Pangea!" zei Nabil van Positive Trading, 2 maanden na deelname aan het programma. En Ola en Alaa van Bites by Ola: "Pangea hielp ons het bedrijfsidee aan te scherpen waardoor er nu focus is."

Door de Wet inburgering hebben gemeenten een sterkere regiefunctie bij het zo snel mogelijk volwaardig mee laten doen van nieuwkomers. Zaffier voert deze wet uit voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Binnenkort start een tweede groep

Door de succesvolle samenwerking tussen Zaffier en Pangea wordt binnenkort gestart met een tweede groep. Ook gaat Pangea met dit nieuwe succesvolle concept aan de slag in andere gemeenten. Zij hebben hiervoor al de middelen ontvangen vanuit het groeiprogramma van het Oranje Fonds.