Meer sociale impact door samenwerking Zaffier en Rijkswaterstaat

Zaffier en Rijkswaterstaat hebben dinsdag 1 augustus hun handtekening gezet onder de samenwerkingsafspraken die vraag en aanbod op gebied van Social Return On Investment (SROI) beter op elkaar laten aansluiten. Bij SROI moet een opdrachtnemer naast het uitvoeren van de opdracht voor de gemeente, ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Op deze manier wordt de sociale impact in de regio groter.

Zaffier adviseert opdrachtnemers over de invulling van deze maatschappelijke bijdrage en legt hierbij verbindingen met werkzoekenden, onderwijs en sociale ondernemers. Ook Rijkswaterstaat voert een actief SROI-beleid om sociale impact te creëren en te vergroten. Hiervoor is binnen Rijkswaterstaat een nieuwe methode ontwikkeld: de Groeituin Social Return.

Meer mensen aan het werk met de Groeituinmethode

Bij de Groeituinmethode staan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (de kandidaten) centraal. Naast een plaatsing van kandidaten binnen de eigen organisatie van de opdrachtnemer, telt een plaatsing binnen hun netwerk ook mee. Een tijdelijke baan, een betaalde stage/leerwerkplek en inkoop van diensten en producten bij sociale ondernemingen tellen ook mee als SROI-waarde. Door op deze vernieuwende wijze met opdrachtnemers en gemeenten samen te werken, kunnen volgens het Groeituinteam veel duurzame plaatsingen gerealiseerd worden.

Rijkswaterstaat ziet dat hun opdrachtnemers de SROI-opgave graag invullen. Maar Rijkswaterstaat ziet ook dat zij vaak de kennis en expertise missen en niet weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp. Met de nieuwe samenwerking tussen Zaffier en Rijkswaterstaat, sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan.

Zaffier stelt een speciale SROI-adviseur beschikbaar: Martine Schats. Zo is er in de regio één aanspreekpunt voor de opdrachtnemers van Rijkswaterstaat. En dat is nodig, want informeren en verbinden blijft maatwerk.

Foto van de ondertekening met links Jacco Mokveld (Directeur Zaffier) en rechts David Bouman (Regiohouder Social Return Rijkswaterstaat Landelijk).