Meer gebruik van minimaregelingen door nieuw armoedebeleid Alkmaar

Het nieuwe Beleidskader armoedebeleid en schuldhulpverlening is door de gemeenteraad van Alkmaar op 2 oktober vastgesteld. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en genoeg geld hebben om van te leven.

Het beleid richt zich op Alkmaarders die een laag inkomen hebben of schulden. Er komt met dit beleid extra aandacht voor de meest kwetsbare inwoners en meer aandacht voor het feit dat armoede en schulden vaak samen gaan. Het beleid geldt vanaf 2024 en loopt tot en met 2027.

'Iedereen kan geldproblemen krijgen'
Wethouder Robert te Beest zegt hierover: “Alkmaar zet zich in voor diegenen die onze hulp hard nodig hebben. Met dit nieuwe beleidskader leggen we voor een langere termijn een stabiele basis voor een stevig en sociaal armoedebeleid en goede schuldhulpverlening binnen verantwoorde financiële kaders. Alkmaar is een sociale stad, waar we onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden vinden. In het nieuwe beleid komen deze waarden sterk naar voren – het vormt een vangnet.”

Preventie, meer maatwerk en minder controle
Er komt meer maatwerk, minder controle en meer vertrouwen in onze inwoners. We zetten nog meer in op het voorkomen van armoede en schulden. Daarnaast worden inwoners meer betrokken door samen te zoeken naar oplossingen. Het aanvragen van regelingen wordt makkelijker en er wordt meer bekendheid gegeven aan de soorten ondersteuning die er zijn. We betrekken maatschappelijke organisaties om inwoners te bereiken en aan belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorte of scheiding, geven we meer aandacht. Op de kwetsbare doelgroepen zal extra goed gelet worden, zoals senioren, jongeren en kinderen. Om kinderarmoede aan te pakken wordt bijvoorbeeld aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Dit alles moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volledig mee te doen.

Armoede en schulden gaan vaak samen
Als je weinig geld hebt om van te leven, is de kans groter dat je schulden krijgt. Daarom wordt het armoedebeleid nu met schuldhulpverlening verbonden. Binnen de gemeente Alkmaar wordt veel gedaan om te voorkomen dat inwoners schulden krijgen. Een belangrijk onderdeel van deze schuldpreventie is vroegsignalering. Signalen worden eerder opgepikt en inwoners worden snel en actief benaderd. Zij worden opgebeld of krijgen een bezoek aan huis. Daarbij wordt samengewerkt met partners, zoals verhuurders, gezondheidsprofessionals, onderwijs en banken. Ook hier gaan we voor meer maatwerk. Zo geven we ondersteuning die het beste past bij de inwoner die het moeilijk heeft.

Werken is de beste manier om uit armoede te komen, maar niet iedereen kan werken. Ook zijn er mensen die ondanks dat ze een baan hebben, weinig geld hebben om van te leven. Hen ondersteunen we.

Verschillende soorten ondersteuning vanuit het armoedebeleid
Er zijn verschillende mogelijkheden die inwoners helpen om mee te doen in de samenleving. Zo is er voor bepaalde doelgroepen de gratis AlkmaarPas. Op deze pas staan tegoeden om mee te kunnen doen aan verschillende activiteiten. Ook bij andere organisaties binnen de gemeente kunnen inwoners terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Zaffier ondersteunt inwoners met geldzorgen 
Iedereen kan grip verliezen op zijn financiële situatie. Bijvoorbeeld omdat iemand zijn baan verliest of ineens te maken krijgt met onverwacht hoge kosten. Inwoners met geldzorgen kunnen contact opnemen met Zaffier. Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur is er inloopspreekuur in het Stadskantoor (Mallegatsplein 10, Alkmaar). Bellen kan naar telefoonnummer (088) 40 46 000 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.zaffier.nl/schuld.