Laurentien van Oranje bezoekt Leerplein Zaffier: 'Een veilige leeromgeving met een lage drempel'

Prinses Laurentien bracht woensdag 13 september een bezoek aan het Leerplein bij Zaffier. Het Leerplein is een plek waar laaggeletterde mensen les krijgen. Dit kan zijn les in de Nederlandse taal, zoals lezen, schrijven en voorlezen. Maar deelnemers kunnen ook kiezen voor les op het gebied van rekenen, budgettering en computervaardigheden.

Het bezoek valt in de Week van lezen en schrijven. Met die week vraagt Stichting Lezen en Schrijven extra aandacht voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In de provincie Noord-Holland is ongeveer 12,7% van de inwoners laaggeletterd. Dat is één op de acht inwoners. Deze mensen kunnen vaak een beetje lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Prinses Laurentien is oprichtster van Stichting Lezen en Schrijven. Ondanks dat ze geen voorzittersrol meer heeft, blijft ze samenwerken met de stichting en gaat ze onverminderd door met haar inzet voor een geletterd Nederland. Want “lezen en schrijven vergroot je wereld”, aldus de prinses.

Bij dit moment was taalambassadeur Paméla Melkert aanwezig. Paméla heeft al vaker gesproken met de prinses en was taalheld in 2022. De nadruk tijdens deze bijzondere bijeenkomst lag op NT1 deelnemers. Dit zijn laaggeletterde mensen die in Nederland geboren zijn en Nederlands als moedertaal hebben, zoals Paméla. Voorheen werd deze groep bijna niet bereikt. Nu wel, door het Leerplein.

Het Leerplein is een prachtig resultaat van de samenwerking tussen Zaffier en de Bibliotheek Kennemerwaard. De Bibliotheek Kennemerwaard zorgt voor een leraar en Zaffier regelt de rest.

Leren op je werkplek
Leren tijdens je werk, dat is waar we op inzetten om te kunnen groeien en om mee te doen in de maatschappij. Niet alleen in Alkmaar is dit mogelijk, ook in Opmeer. Zo kunnen medewerkers van Zaffier die werken bij PostNL tijdens hun werk les krijgen. Dit is een inspirerend en mooi voorbeeld van wat een werkgever kan doen voor hun personeel. Vanuit Zaffier hopen we dat er meer soortgelijke initiatieven ontstaan.

 

Meer weten over het Leerplein? Bekijk deze film over het Leerplein in Opmeer bij PostNL.