Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben. Dit kan ertoe leiden dat zij onnodig onder het sociaal minimum leven. Het lukt niet alle inwoners die recht hebben op een inkomensvoorziening de aanvraag zelf te regelen. Zaffier wil het aanvragen daarom eenvoudiger maken. Daarom gaat Zaffier klanten met een bijstandsuitkering beter helpen met de individuele inkomenstoeslag. Dit geldt alleen voor klanten waarvan bekend is dat zij recht hebben op deze toeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat bedoeld is voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven. Dit geldbedrag is vrij te besteden. Nieuw is dat klanten van Zaffier met een bijstandsuitkering de toeslag maar één keer hoeven aan te vragen. De jaren daarna wordt de toeslag automatisch toegekend. Op deze manier wil Zaffier het makkelijker maken voor haar klanten en ervoor zorgen dat meer mensen krijgen waar ze recht op hebben.

Wethouder René Oud van Uitgeest vindt de ambtshalve toekenning van de toeslag van grote meerwaarde voor de dienstverlening. "Helaas maken niet alle klanten van Zaffier met een bijstandsuitkering gebruik van de regeling. Terwijl ze er wel recht op hebben. Nu hoeven zij de inkomenstoeslag niet meer elk jaar aan te vragen. De nieuwe werkwijze maakt het makkelijker voor deze groep inwoners, zorgt voor minder bureaucratie en een groter bereik," aldus wethouder Oud.

Wie heeft recht op de individuele inkomenstoeslag?  
Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een inkomen hebben dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Daarnaast moet je vermogen, zoals spaargeld, laag zijn. Je moet 21 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd. Verder moet het niet te verwachten zijn dat je inkomen binnenkort zal verbeteren. Je kunt de toeslag één keer per twaalf maanden ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat ook mensen die geen klant zijn bij Zaffier de toeslag kunnen aanvragen. Meer informatie over de individuele inkomenstoeslag is te vinden op de website van Zaffier: www.zaffier.nl/inkomenstoeslag