Kick-off samenwerking Zaffier, Randstad Groep Nederland en ICT vanaf Morgen: Sociaal ondernemen zorgt voor nieuwe computerregeling minima

Donderdag 12 mei was de kick-off van de samenwerking tussen Zaffier, Randstad Groep Nederland en ICT vanaf Morgen. Sinds dit jaar geeft Randstad Groep Nederland al hun afgeschreven laptops aan sociale onderneming ICT vanaf Morgen. Deze sociale bijdrage van het bedrijf geeft een steuntje in de rug aan werkzoekenden. Dat heet in vaktermen 'Social Return On Investment' (SROI). 

Jongeren en computerregeling
Bij ICT vanaf Morgen, onder andere gevestigd in Alkmaar, werken en leren vooral jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij knappen de laptops op, waarna Zaffier een deel van de laptops koopt en kosteloos verstrekt aan inwoners met weinig geld via een zogenaamde computerregeling. En dat is nieuw! Voorheen kregen zij geld om zelf een computer te kopen. Nu krijgen zij een laptop in natura.

Sociaal
Het mes snijdt hiermee aan meerdere kanten: afgeschreven laptops krijgen een tweede leven, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt werkgelegenheid en werkervaring aangeboden en het initiatief komt deels ten goede aan inwoners van deze regio. Hiermee is de sociale cirkel rond.

Gerard Rep, voorzitter van het bestuur van Zaffier: “Maatschappelijk ondernemen vinden we erg belangrijk. Deze samenwerking laat zien dat dat ook zinvol is. Het is een geweldig initiatief die wat ons betreft navolging verdient door andere bedrijven. En mooi om te zien wat het oplevert als je bereid bent om creatief na te denken”.

Bibianne Bielschowskij, SROI coördinator voor BMC en Yacht (onderdeel van Randstad Groep): “Met onze organisatie raken wij alle lagen van de samenleving. Naast het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze organisatie, maken wij nu ook sociale impact met het weggeven van onze afgeschreven laptops. Hiermee tonen wij onze verantwoordelijkheid en actieve rol richting de maatschappij waarin de mens centraal staat en dat maakt mij erg trots!”.

Gerard Rep, de voorzitter van het bestuur van zaffier, nam op symbolische wijze een laptop in ontvangst van Randstad Groep Nederland en ICT vanaf Morgen (Foto: Michelle Deliën)

Op de foto van links naar rechts:
- Bibianne Bielschowskij, SROI coördinator BMC en Yacht
- Erwin van der Meulen, directeur Randstad Groep Nederland IT
- Ewout Nijland, bestuurder ICT vanaf Morgen
- Gerard Rep, voorzitter bestuur Zaffier
- Ying Hung Lee, SROI coördinator Zaffier

Zaffier en SROI
Zaffier is de sociale dienst van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Zij heeft een adviserende rol op gebied van SROI en laat aan bedrijven zien welke mogelijkheden er zijn om SROI in te vullen. Naast adviseren, faciliteert Zaffier. Zij helpt bijvoorbeeld bij het maken van afspraken. Daarnaast legt Zaffier contacten tussen de verschillende partijen, zoals hier met een sociale firma.