Participatie door de ogen van Monique

Wil je weten hoe Zaffier inwoners helpt bij re-integratie en participatie? Monique van der Eng, Consulent Participatie, vertelt in dit interview hoe we mensen helpen met werk. Lees hoe we samen doelen bereiken en iedereen weer mee laten doen in de maatschappij!

Monique, kun je uitleggen wat Zaffier doet en hoe we mensen ondersteunen bij re-integratie en participatie?

“Zaffier ondersteunt alle inwoners van de gemeentes Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bij werk, geldzaken en inburgering.

We hebben spreekuren waar mensen langs kunnen komen en het is mogelijk om een afspraak in te plannen met een consulent om over de genoemde zaken te praten.

We ondersteunen mensen bij re-integratie en participatie door gesprekken met hen aan te gaan. In deze gesprekken worden de wensen van inwoners besproken en gekeken naar hun mogelijkheden. Dan wordt er een plan van aanpak gemaakt om de samen besproken doelen te gaan halen. Als wij het over re-integratie hebben, kijken wij samen met de inwoner hoe deze weer aan het werk kan gaan. Wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Dit kan hulp zijn bij het maken van een CV of het schrijven van sollicitatiebrief. Maar als dat werken op dit moment toch te lastig is, gaan we samen kijken naar wat wel mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of deelname aan een sport- en spelactiviteit om weer mee te kunnen doen met andere mensen. Voor Zaffier is het belangrijk dat iedereen weer meedoet in de maatschappij.

Dit doet Zaffier voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen die geen uitkering hebben. Dus voor alle inwoners van de al eerder genoemde gemeentes.”

En hoe verloopt het proces als iemand contact opneemt met Zaffier voor hulp bij re-integratie of participatie?

“Je hebt contact met Zaffier gezocht en dan neemt een consulent participatie contact met je op via de telefoon om een afspraak te maken. Lukt het via de telefoon niet, dan zal er via WhatsApp of via de email contact opgenomen worden om je uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek stelt de consulent je aantal vragen over wat je al zelf geprobeerd hebt om aan het werk te gaan, wat vind je moeilijk aan het vinden van werk, wat heb je nodig om aan het werk te gaan. Eigenlijk allemaal vragen om in kaart te brengen hoe je weer aan het werk zou kunnen gaan. Maar als je nog niet toe bent aan werk, kan het gesprek gaan over wat je kan doen als vrijwilliger of wat je kan doen om weer in contact te komen met andere mensen.”

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor inwoners die hulp zoeken?

“Belangrijkste voordelen zijn dat twee mensen meer weten dan je alleen iets weet. De consulent heeft een groot netwerk en weet veel van wat in te zetten is qua activiteiten of trajecten. Je hoeft het dus niet alleen te doen.”

Wat is je advies aan mensen die twijfelen of ze hulp nodig hebben bij hun re-integratie- of participatietraject?

“Als je twijfelt aan hulp, lees dan eens onze website, ga eens bij een spreekuur langs of vraag vrijblijvend een gesprek aan. Wie weet kunnen wij je door een gesprek alleen al op ideeën brengen.”

Welke succesverhalen kun je delen over inwoners die dankzij Zaffier weer succesvol aan het werk zijn gegaan?

“Daar heb ik er heel veel van! Ik zal ze kort even benoemen.

Man 27 jaar tijd als zelfstandige gewerkt, kwam door omstandigheden zelf niet aan het werk maar door bemiddeling van afdeling Werk is hij nu al weer een paar maanden aan het werk.

Vrouw 59 jaar, jarenlang thuisgezeten, wilde liever niet aan een activiteit meedoen, vond alles eigenlijk lastig en werkt nu als vrijwilliger in een kringloopwinkel vijf ochtenden in de week.

Man 62 jaar door lichamelijke en geestelijke beperkingen niet in staat om iets te ondernemen en doet nu wekelijks mee via Sport-Z met het ontmoetprogramma.

Man 64 jaar tijdlang door detentieverleden niet aan het werk kunnen gaan en nu aan het werk gegaan als chauffeur groepsvervoer.”

Hoe kunnen mensen zich het beste aanmelden voor ondersteuning bij Zaffier?

“Mensen kunnen zich via de website aanmelden, bellen naar Zaffier of naar een van de spreekuren komen. En als je een uitkering hebt aangevraagd, neemt een consulent participatie sowieso contact met je op om het eerste gesprek met je aan te gaan.”