Dagelijks Bestuur Zaffier bekend

Op 29 september heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Zaffier de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Benoemd voor het Dagelijks Bestuur Zaffier zijn:

  • Voorzitter AB en DB: de heer J.J. Wedemeijer (wethouder van de gemeente Alkmaar)
  • Portefeuillehouder financiĆ«n: de heer F. Hoekstra (wethouder van de gemeente Dijk en Waard)
  • Portefeuillehouder personeelszaken: de heer R. Oud (wethouder van de gemeente Uitgeest)

Algemeen en Dagelijks Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee bestuurders vanuit elk college (Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo of Uitgeest). Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota, begroting en jaarrekening van Zaffier vast. Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur tot besluitvorming van het uitvoeringsbeleid van Zaffier: de Participatiewet, schuldhulpverlening, uitvoering minimabeleid en inburgering. Zij stellen het beleid vast en toetsen het op uitvoerbaarheid. Zaffier voert een eigen interne bedrijfsvoering. De directeur is hier verantwoordelijk voor. Onder toeziend oog van het Dagelijks Bestuur.