Wet Taaleis

Als je een uitkering ontvangt moet je actief zoeken naar werk. Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed genoeg spreken is het moeilijker om werk te vinden. Daarom verplicht de 'Wet Taaleis' Zaffier om te onderzoeken of mensen die recht hebben op een uitkering Nederlands spreken.

Beheers je de taal onvoldoende, dan moet je je inspannen om de taal te leren. Je bespreekt met je consulent of je aan de voorwaarden van de Taaleis voldoet.

Hoe kan ik laten zien dat mijn Nederlands taalniveau goed genoeg is?

  • Je hebt acht jaar op een Nederlandse school gezeten.
  • Je hebt een diploma van een Nederlandse (basis)school.
  • Je hebt een inburgeringsdiploma.
  • Je hebt een uittreksel uit het diplomaregister van DUO waaruit blijkt welke diploma‚Äôs je hebt gehaald.
  • Je hebt Nederlandstalig particulier onderwijs in het buitenland gevolgd en je kunt rapporten van die school tonen.

Kan je niet aantonen dat je goed genoeg Nederlands spreekt?

Dan nodigen wij je uit voor een gesprek en/of een toets (gratis). Haal je deze toets niet, of niet helemaal, dan maak je afspraken met je consulent om je Nederlands te verbeteren. Het gaat erom dat je actief je best doet om de toets te halen.