Nacontrole Tozo-uitkering

Zaffier controleert op dit moment of ondernemers die de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hebben gehad, dit op de juiste manier hebben gekregen. Deze controle op onjuist gebruik en misbruik is wettelijk verplicht. Als je eerder een Tozo-uitkering hebt gekregen van Halte Werk (nu Zaffier), vragen wij je een formulier in te vullen en ons de gegevens te geven die wij nodig hebben. Je vindt de knop naar dit formulier onder het kopje Hoe lever ik mijn gegevens aan?

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Deze gegevens zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of het verstrekte bedrag juist is. En om het recht op de Tozo-uitkering definitief vast te stellen. 

Heb je te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na. Heb je te veel uitkering ontvangen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op de uitkering? Dan moet je alles terugbetalen. Wanneer de controle klaar is, krijg je hiervan schriftelijk bericht. 

Welke gegevens heb je nodig om het formulier in te vullen?

  • Je DigiD-inloggegevens.
  • De beschikkingen die je hebt ontvangen, waarop je kunt zien over welke maanden je de Tozo-uitkering hebt gekregen.
  • De winst- en verliesrekening per maand waarover de Tozo is toegekend. Je kunt deze uitdraaien uit je boekhouding. Maar je kunt ook dit format (xlsx, 26 KB)  gebruiken.

Ook kunnen we je vragen om de volgende gegevens

Naast het invullen van het formulier, kunnen we extra documenten opvragen. Het is belangrijk dat de gegevens die wij nodig hebben direct beschikbaar zijn wanneer wij hierom vragen. Maak daarom deze gegevens alvast in orde. Het gaat om de volgende gegevens:

  • De kwartaalaangifte(n) omzetbelasting voor de periode waarover de Tozo is toegekend. Dit hoeft niet als de kleineondernemersregeling (KOR) voor jou geldt.
  • De winst- en verliesrekening per maand waarover de Tozo is toegekend. Je kunt deze uitdraaien uit je boekhouding. Maar je kunt ook dit format (xlsx, 26 KB)  gebruiken.
  • De aangifte(n) inkomstenbelasting voor het jaar of de jaren waarover de Tozo is toegekend.

Wij bekijken per situatie of er extra gegevens nodig zijn.

Denk je toch geen recht te hebben op de Tozo-uitkering?

Je kunt dit in het formulier aangeven. Of je laat Zaffier schriftelijk weten dat je de uitkering wilt intrekken en terugbetalen. Je hoeft dan de gevraagde gegevens niet in te leveren. Wij voeren dan geen controle uit.

Hoe lever ik mijn gegevens aan?

Je kunt gebruikmaken van het digitale formulier. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Het formulier kan je tussendoor ook opslaan.

Naar het formulier