Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat je kan ontvangen als je al tenminste drie jaar van een minimuminkomen leeft. Je kan de toeslag eenmaal per twaalf maanden aanvragen.

Je kan er recht op hebben als je:

  • weinig of geen vermogen bezit;
  • geen uitzicht hebt om door werk je inkomen te verbeteren: je moet laten zien dat je geprobeerd hebt een beter inkomen te krijgen. Zaffier beoordeelt dit. Heb je voldoende geprobeerd je situatie te verbeteren, maar is het toch niet gelukt? Dan heb je misschien recht op de toeslag.

Kom ik in aanmerking voor deze regeling?

Er gelden een paar voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen.

  • Je bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Je inkomen mag de afgelopen 36 maanden niet hoger zijn dan de inkomensgrens die voor jou geldt;
  • Je bezit niet meer eigen vermogen dan je voor de bijstand mag hebben;
  • Je ontving voor de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
  • Je hebt geen zicht op inkomensverbetering (studenten hebben dat wel).

Hoogte van het bedrag

De hoogte van het bedrag hangt af van de gezinssituatie
Gezins situatie uitkering
Voor alleenstaande € 479
Voor een eenoudergezin € 607
Voor gehuwden/samenwonenden € 673

Je kan de toeslag een keer per twaalf maanden aanvragen.
De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Hoe vraag ik een individuele inkomenstoeslag aan?

Je kan de aanvraag online indienen met behulp van je persoonlijke DigiD. Meer weten over DigiD? Ga naar digid.nl.

Of vul het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 198 KB) in. Heb je problemen met het invullen van het formulier? Het Formulierenpunt van Zaffier helpt je graag verder.

Automatische toekenning voor participatiewet klanten van Zaffier

Als je een bijstandsuitkering van Zaffier ontvangt, hoeft je de individuele inkomenstoeslag maar één keer aan te vragen. De jaren daarna wordt de toeslag automatisch aan jou toegekend. Dit doen we alleen als bekend is dat je recht hebt op deze toeslag. Op deze manier zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt voor jou. En dat je krijgt waar je recht op hebt.

Ontvang jij een IOAW- of IOAZ-uitkering?

Jouw vermogen wordt meegenomen bij het toekennen van de individuele inkomenstoeslag, daarom wordt de toeslag niet automatisch toegekend. Als jij een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt, dan kun je zelf de toeslag aanvragen.

Bijzondere bijstand

Wanneer je ook een aanvraag indient voor bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast en/of inrichtingskosten, dan wordt de individuele inkomenstoeslag die je in de afgelopen 12 maanden hebt ontvangen meegenomen in de berekening van jouw draagkracht. Dit kan invloed hebben voor het recht op, of de hoogte van de bijzondere bijstand.