Rechten en plichten schuldhulpverlening

Wat zijn je verplichtingen tijdens de looptijd van schuldhulpverlening?

1. Je verstrekt juiste en volledige informatie over je inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

2. Je spant je tot het uiterste in om geen nieuwe schulden te maken.

3. Je stelt ons meteen op de hoogte van wijzigingen in je financiƫle en persoonlijke situatie. Dat geldt voor alle wijzigingen die van belang zijn voor de schuldhulpverlening. Dit doe je door van elke wijziging een bewijs te sturen.

Wat doet de consulent schuldhulpverlening voor je?

4. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van je problemen met geldzaken. Wij houden daarbij rekening met je belangen. Wij moeten ook rekening houden met de belangen van andere partijen.

5. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te helpen bij je problemen met geldzaken. Je kan op onze website lezen hoe wij met je gegevens omgaan: https://www.zaffier.nl/privacyverklaring

Hoe lang gelden deze rechten en plichten?

6. Deze rechten en plichten gelden zolang wij je helpen bij je problemen met geldzaken. Deze rechten en plichten gelden niet meer als de hulpverlening van Zaffier, afdeling Schuldhulpverlening stopt.

7. Wij kunnen de hulpverlening stoppen als je je niet houdt aan je verplichtingen.

8. De hulpverlening kan ook worden beƫindigd:

  • als je daar schriftelijk om vraagt;
  • als je komt te overlijden;
  • als je naar het buitenland verhuist;
  • als je gedetineerd wordt;
  • als je verhuist naar een plaats buiten ons werkgebied.

9. Wanneer je het aanmeldformulier digitaal verzendt, gaat je akkoord met deze rechten en plichten.