Hoogte uitkeringen

Overzicht van de bedragen genoemd in de Participatiewet en het Bbz 2004 per 1 januari 2024 (exclusief vakantietoeslag)

Jongerennormen, zonder kinderen (art. 20, eerste lid) uitkering
alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is* € 301,09
gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 602,19
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder. * € 1.172,26

*Een jongere die uit noodzaak zelfstandig woont kan recht hebben op aanvullende bijzondere bijstand.

Jongerennorm, met kinderen (art. 20, tweede lid) uitkering
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar* € 301,09
gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn € 950,66
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder. * € 1.520,73
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21) uitkering
een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft € 1.219,64
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd** € 1.742,34

**Het kan zijn dat één van de partners géén recht heeft op een uitkering. Bijvoorbeeld omdat die partner in het buitenland woont of in de gevangenis zit. Dan heeft de andere partner recht op 50% van de gehuwdennorm. Als de kosten om van te kunnen leven hoger zijn, kan aanvullende bijstand worden ontvangen.

Normen pensioengerechtigden (art. 22) uitkering
een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft € 1.354,47
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. € 1.835,70
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid) uitkering
alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf 21 jaar*** € 428,18
gehuwden vanaf 21 jaar*** € 695,69

***Jongeren van 18 tot 21 jaar die in een inrichting verblijven hebben géén recht op algemene bijstand. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de kosten die nodig zijn van de jongere tot 21 jaar. Als de jongere voor deze kosten niet kan aankloppen bij de ouders, dan kan de jongere recht hebben op bijzondere bijstand.
De bedragen mogen verhoogd worden volgens de Participatiewet. Deze verhoging is hier al bij opgeteld.  

Kosten delen met anderen

Woon je samen met meerdere personen vanaf 27 jaar in één huis? Dan ontvang je een lagere uitkering. Volwassenen die samen onder één dak wonen (dit heet een 'meerpersoonshuishouden') delen namelijk hun woonkosten (kosten van bijvoorbeeld huur en elektra). Als medebewoner tellen niet mee: jongeren tot 27 jaar, huurders die een commercieel contract hebben, studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten en BBL-studenten.

Voorbeeldtabel voor personen tussen 27 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:

Huishoudtype Normhoogte (in %) Nettobedrag* per persoon
- 100 € 1.742,34
Tweepersoonshuishouden 50,00 € 871,17
Driepersoonshuishouden 43,33 € 755,01
Vierpersoonshuishouden 40,00 € 696,94
Vijfpersoonshuishouden 38,00 € 662,09
Zespersoonshuishouden 36,67 € 638,92