Fraude melden

Je kan bijstandsfraude, of een vermoeden daarvan, melden bij de afdeling Handhaving van Zaffier. Wil je dit schriftelijk doen, stuur je bericht naar het volgende adres:

Zaffier
afdeling Handhaving
Postbus 9150
1800 GD Alkmaar

Dit kan ook online, gebruik hiervoor het online formulier.

Wil je jouw melding anoniem doen? Het is dan extra belangrijk dat je alles doorgeeft wat je weet of vermoedt (bv. kentekens, dagen en tijden waarop gewerkt wordt, adressen etc.). Onze handhavers kunnen je als anonieme melder immers niet meer benaderen voor aanvullende vragen of informatie.