Bezwaar en beroep

Wil je bezwaar maken tegen een besluit van Zaffier? Dan kun je maximaal zes weken na de verzenddatum van een besluit een bezwaarschrift inleveren. Dit is een brief waarin je zo duidelijk mogelijk beschrijft wat jouw bezwaar precies is.

Wanneer kun je bezwaar maken tegen een besluit?

Ben je het niet eens met een besluit van Zaffier? Dan kun je hiertegen bijna altijd bezwaar maken. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een aanvraag van een uitkering die afgewezen is. Of tegen een besluit waarin staat dat je een bedrag moet terugbetalen. Doe dit maximaal zes weken na de verzenddatum van het besluit (datum bovenaan de brief). Als het te laat bij ons binnen is, kunnen we je bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen. Het dagelijks bestuur van Zaffier neemt een beslissing op je bezwaarschrift.

Hoe lever je het bezwaarschrift in?

Het bezwaarschrift lever je schriftelijk in. Je stuurt het bezwaarschrift naar:
Het dagelijks bestuur van  Zaffier
Postbus 9150
1800 GD ALKMAAR

Beschrijf in het bezwaarschrift wat jouw bezwaar precies is.

In het bezwaarschrift zet je:
-             je naam en adres;
-             de datum van jouw bezwaarschrift;
-             een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
-             waarom je het niet met het besluit eens bent.

Vergeet niet je handtekening onder het bezwaarschrift te zetten. Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen je bezwaar maakt.

Wat gebeurt er na het bezwaar maken?

Meestal word je eerst gebeld door een medewerker van Zaffier. Dan kunnen jullie samen kijken hoe jouw bezwaarschrift het beste kan worden behandeld.  Tijdens het gesprek kun je uitleggen waarom je bezwaar maakt. En onze medewerker kan jou vertellen waarom wij dat besluit hebben genomen.  Het is mogelijk dat je bezwaar door dit gesprek al is opgelost. Dan kun je je bezwaar terugtrekken.

Komen jullie er telefonisch niet uit? Dan krijg je een uitnodiging voor een hoorzitting. Dat is een gesprek waarin je jouw bezwaren uit kan leggen. Wat we bespreken tijdens de hoorzitting, wordt meegenomen in de beoordeling van je bezwaarschrift. De medewerker die jouw bezwaarschrift behandelt, geeft daarna een advies over de afhandeling hiervan. Dit advies bekijkt de voorzitter van het dagelijks bestuur van Zaffier. Daarna ontvang je een besluit op het bezwaarschrift.

Hoe lang duurt het?

Het behandelen van het bezwaarschrift door onze afdeling bezwaar en beroep duurt normaal zes weken. Hierbij wordt uitgegaan van de dag dat je op zijn laatst bezwaar kon maken. Deze dag telt dan als de eerste dag voor de zes weken. Soms kan het langer duren dan zes weken. Bijvoorbeeld als jouw bezwaarschrift niet compleet is. Ook kan het zo zijn dat wij meer tijd nodig hebben. Als dat zo is, mogen wij volgens de wet deze periode één keer met zes weken verlengen. Dan krijg je van ons een brief. 

Kun je niet wachten op de beslissing op jouw bezwaar?

Soms kun je de behandeling van jouw bezwaarschrift niet afwachten. Bijvoorbeeld als je door een beslissing over een uitkering te weinig inkomsten hebt om van te leven. Er is dan snel een uitspraak nodig. Deze snelle uitspraak heet een ‘voorlopige voorziening’ en vraag je aan bij de rechtbank. De voorlopige voorziening kun je alleen aanvragen, als je eerst een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening stuur je naar:

Rechtbank Noord-Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Schadevergoeding en vergoeding kosten van het proces

Als je bezwaar maakt tegen een besluit van Zaffier, dan kun je ook een vergoeding vragen. Het gaat om een vergoeding van de kosten die je maak bij je bezwaar. Bijvoorbeeld de kosten voor het gebruik van een advocaat. Meld dit dan in jouw bezwaarschrift. Zolang er nog niet op het bezwaar is beslist, kun je om een vergoeding vragen.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift?

Heb je bezwaar gemaakt tegen een besluit van Zaffier, maar ben je niet tevreden met de uitkomst op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechter. Bij welke rechter je dan moet zijn, staat in de brief die je ontvangt met de beslissing op jouw bezwaar. Doe dit niet later dan zes weken na ontvangst van deze brief.

In het beroepschrift schrijf je op:

  • je naam en adres;
  • de datum van jouw beroepschrift;
  • waarom je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift;
  • wat de beslissing van de rechter volgens jou moet zijn en waarom;
  • en soms kun je vragen om een schadevergoeding.

Vergeet niet je handtekening onder het beroepschrift te zetten. Stuur ook een kopie mee van de brief met de beslissing op je bezwaarschrift.

Kost het doen van bezwaar en/of beroep geld?

Het proces van bezwaar maken is gratis. Maak je gebruik van een advocaat of een deskundige? Dan moet je de kosten daarvan zelf betalen. Soms kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Het beroepsproces bij de rechtbank kost wel geld. Dit heet het griffierecht.